எஸ்.வி.ராஜதுரை

எஸ்.வி.ராஜதுரை இன்று வாழும் மார்க்ஸிய அறிஞர்களில் ஒருவர். ஐரோப்பிய மார்க்ஸியம், மார்க்ஸியத்திலுள்ள அன்னியமாதல் கோட்பாடு ஆகிய அதிகம் பேசப்படாத தளங்கள் மேல் கவனத்தை ஈர்த்தவர். மார்க்ஸியம் பெரியாரியம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான இணைப்புக்கு முயன்றவர்.

எஸ்.வி.ராஜதுரை

எஸ்.வி.ராஜதுரை
எஸ்.வி.ராஜதுரை – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைகல்வி,விடுதலை -கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைபி.டி.ஆர், அறம்