நளினி சாஸ்திரி

சில எழுத்தாளர்களின் பெயர்களை வார இதழ்களில் அடிக்கடி பார்த்திருப்போம். அவர்களின் முகங்கள் நினைவிருக்காது. சென்றகால வார இதழ் எழுத்தாளர்களில் பலர் அப்படியே நினைவில் இருந்து மறைந்தும் விட்டனர். அவர்களில் ஒருவர் நளினி சாஸ்திரி என்ற பெயரில் எழுதிய ஆர்.சேகர்

நளினி சாஸ்திரி

நளினி சாஸ்திரி
நளினி சாஸ்திரி – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைசாலமோனின் தோட்டம் – கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைகற்றலை அளிப்பது