மலம் என்ற ஊடகம் – ஜெயராம்

அண்மையில் வாசிக்க நேர்ந்த குறிப்பிடத்தக்க கட்டுரை இது. ஜெயராம் நான் நடத்திய பேச்சுப்பயிற்சிக்கு வந்தார். அது உண்மையில் சிந்தனைக்கான பயிற்சி. ஒரு கட்டுரை அல்லது உரையை கட்டமைத்துக் கொள்வதே சிந்தனைப்பயிற்சிதான். ஜெயராம் முதல் பேச்சில் உளறி பத்துக்கு இரண்டு மதிப்பெண் பெற்றார். ஆனால் இரண்டாவது பேச்சில் பத்துக்கு ஒன்பது பெற்றார். தெளிவாகத் திட்டமிடப்பட்ட அழகிய உரை, புதிய ஒரு கருத்து. அதையே இப்போது கட்டுரையாக்கியிருக்கிறார்

இக்கட்டுரை, அழகு என்றால் என்ன, கலை என்றால் என்ன என்னும் அடிப்படை வினாக்களை எழுப்பிக்கொள்கிறது. ஓவியக்கலை- சிற்பக்கலை சார்ந்து விரியும் இந்த உசாவல் இலக்கியத்துக்கும் பொருந்துவதே. ஜெயராம் அதை சுவாரசியமான தொடக்கமும் வாசிப்புத்தன்மையும் கொண்ட அழகிய கட்டுரையாக ஆக்கிவிட்டார்.

மலம் என்ற ஊடகம் – ஜெயராம்

முந்தைய கட்டுரை‘Ezhaam Ulagam’ now in English translation
அடுத்த கட்டுரைசின்னஞ்சிறிய கிளி