திணைகள் கவிதை விருது

திணைகள் கவிதை விருது 22 க்கு நவீனக் கவிதை நூல்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. ரூ 25000 மதிப்புள்ள விருது இது. திணைகள் கவிதை விருது அமைப்பு இப்போட்டியை அறிவித்துள்ளது.

கவிதைநூல் 2022 ல் முதல் பதிப்பு வெளிவந்ததாக இருக்கவேண்டும்

பலருடைய கவிதைகளின் தொகுப்போ மொழியாக்கமோ ஏற்கப்படாது.

மூன்று பிரதிகளை மார்ச் மாதம் 31 ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பவேண்டும்.

முகவரி

திணைகள் கவிதை விருது. பழைய எண் 72 புதிய எண் 3

குமரன்நகர் இரண்டாம் மெயின்ரோடு

சின்மயா நகர் சென்னை 92

முந்தைய கட்டுரைகோணங்கி, பாலியல்குற்றச்சாட்டு, எழுத்தாளர்கள்…
அடுத்த கட்டுரைசிறுநூல்கள்