கதா ரத்னாவளி

எல்லா மொழிகளிலும் முதலில் வாய்மொழிக்கதைகள் தொகுக்கப்பட்டு அச்சிலேறுகின்றன. பின்னர் அவற்றில் இருந்து சிறுகதை உருவாகிறது. அவ்வகையில் தமிழில் அச்சேறிய தொடக்ககால கதைக்கொத்து இது. தமிழ்ச்சிறுகதையின் முன்னோடி நூல்.

கதாரத்னாவளி

கதாரத்னாவளி
கதாரத்னாவளி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைசந்திரகலையணிந்தவனின் தேவி
அடுத்த கட்டுரைநீர்க்கூந்தல்