சண்முக செல்வகணபதி

பேராசிரியர் சண்முக செல்வகணபதி தமிழிசை. சைவசித்தாந்தம் ஆகியவற்றில் ஆய்வுகளைச் செய்தவர். சொற்பொழிவாளர். தமிழ்மரபுசார் இலக்கியங்களை பொதுமேடைகளில் அறிமுகம் செய்பவர்

சண்முக செல்வகணபதி

சண்முக செல்வகணபதி
சண்முக செல்வகணபதி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஅம்புப்படுக்கை- கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஆலயம் தொழுதல்