பனிமனிதன் வாசிப்பு

பனிமனிதன் வாங்க

பரிணாம வளர்ச்சி நிகழாத ஒருகாலகட்டத்தை நினைவுதெரிந்ததிலிருந்து கற்பனைசெய்துபார்த்ததில்லை. இதில்வரும் மரம்விட்டு மரம்தாவும் குதிரைகள், யானை அளவு பூதாகரமான பசுக்கள், முயல்போன்ற உயரமுடைய யானை, கால்கள் படைத்த பாம்பு, பயணத்தில் உறுதுணையாக நிற்கும் வௌவால்கள்,பாறைமாதிரியான ஆமைகள் போன்றவை ஆச்சரியத்துக்கு ஆளாக்கின. ஃபிராய்ட் அறிமுகப்படுத்தும் ‘மேல்மனம், ஆழ்மனம், அடிமனம்’ குறித்த தகவல்கள் சிந்தினையைத் தூண்டுகிறது.

பனிமனிதன் விமர்சனம் 

முந்தைய கட்டுரைபயணம்,பெண்கள் -கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைகாணொளிகள்