சமணர் கழுவேற்றம்

சமணர் கழுவேற்றம் என்பது தமிழகத்தில் ஒரு சரித்திர நிகழ்வு அல்ல, ஓர் அரசியல் உருவகம். மத அரசியலால் உருவாக்கப்பட்டு மதமறுப்பு அரசியலால் நிலைநாட்டப்பட்ட ஒன்று. எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் நீடிக்கும் சில அரசியல் -வரலாற்று கருத்துக்கள் உண்டு. அதிலொன்று

சமணர் கழுவேற்றம்

சமணர் கழுவேற்றம்
சமணர் கழுவேற்றம் – தமிழ் விக்கி

முந்தைய கட்டுரைவ.த.சுப்ரமணிய பிள்ளை, திருப்புகழ் – கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைதமிழவன் -தமிழ்ச்சிந்தனையின் மடிப்புமுனையில்…