தத்துவ அறிமுக வகுப்புகள் 2023

தத்துவ அறிமுக வகுப்புக்கான இடங்கள் நிறைவுற்றன. அடுத்த வகுப்பு பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

முந்தைய கட்டுரைசிலுவையின் நிழலில்
அடுத்த கட்டுரைஅறம், ஆங்கில விமர்சனம்