வாசிப்புச் சவால்.

ஆயிரம் மணிநேர வாசிப்பு – 2023

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சுனில் கிருஷ்ணன்  ஆயிரம் மணிநேர வாசிப்புச் சவால் ஒன்றை தொட்ங்கினார். எந்த நூலாக இருந்தாலும் ஓராண்டில் ஆயிரம் மணிநேரப் போட்டி.  அதில் இறங்கிய அனைவரிலும் மிக ஆழமான சிந்தனைமாற்றத்தை, ஆளுமை மலர்ச்சியை அது உருவாக்கியது. பலர் எழுத்தாளர்கள் ஆனார்கள். இதழ்கள் நடத்த தொடங்கினர். இலக்கியச் செயல்பாட்டாளர்களாயினர்

நான் அருகிருந்து பார்த்தது அருண்மொழியை. ஏற்கனவே அவள் நல்ல வாசகி. ஆனால் பல ஆண்டுகள் அலுவலக உழைப்பின் சலிப்பும் விலக்கமும் அவளிடமிருந்தன. ஓர் எரிச்சல் அவள் ஆளுமையில் இருந்துகொண்டே இருந்தது. ஓராண்டில்   1000 மணிநேரம் தீவிரமாக வாசித்த அருண்மொழி முற்றிலும் வேறொரு ஆளுமையாக ஆனாள். அவளுடைய அகமொழி தெளிவடைந்தது. அது தன்னம்பிக்கையையும் உற்சாகத்தையும் அளித்தது. எழுத ஆரம்பித்தாள். மேடைகளில் பேசுகிறாள். இன்றைய அருண்மொழி உற்சாகம் மட்டுமே கொண்ட ஒருத்தி

வாசிப்புச் சவாலை மீண்டும் எப்படி தொடங்குவது என மயிலாடுதுறை பிரபு எழுதியிருக்கிறார்.

சிறுதுளிகள் – பிரபு மயிலாடுதுறை

முந்தைய கட்டுரைஏற்பும் நிறைவும்
அடுத்த கட்டுரைவல்லினம் இதழும் என் குடும்பமும்