தூசி

ரம்யா தமிழ்விக்கி கலைக்களஞ்சியத்தில் மிக அதிகமாக பதிவுகள் போடுபவர்களில் ஒருவர். சலிக்காத அறிவுச்செயல்பாடு அவருடையது. தமிழறிஞர் ஆண்டி சுப்ரமணியம்  அவரைக் கவர்ந்ததில் வியப்பில்லை. அறிவுச்சேகரங்கள்மேல் படியும் தூசி பற்றிய கதை இது.

தூசி – ரம்யா  

முந்தைய கட்டுரைகோவை சொல்முகம் -வெண்முரசு கூடுகை 23
அடுத்த கட்டுரைபெண்கள்!