வீ.நடராஜன், சோழர் வரலாறு 

பொன்னியின் செல்வன் சினிமாவுக்குப் பின் எங்கு பார்த்தாலும் சோழர்வரலாறு பேசப்படும் இந்நாளில் தமிழர்களின் கவனத்துக்கு வந்தேயாகவேண்டியவர் வீ.நடராஜன். ராஜேந்திர சோழன் கைப்பற்றிய கடாரம் என்பது மலேசியாவிலுள்ள கெடா மாநிலம்தான் என்பதை அங்குள்ள பூசோங் சமவெளியின் தொல்லியல் சான்றுகள் மற்றும் அப்பகுதியின் மொழிச்சான்றுகளின் அடிப்படையில் நிறுவியவர். மலேசியாவில் தமிழர்களின் வேரை பண்பாட்டுத்தளத்தில் நிரூபித்தவரும்கூட.

வீ.நடராஜன் 

வீ.நடராஜன்
வீ.நடராஜன் – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரைமத்துறு தயிர், ரமீஸ் பிலாலி
அடுத்த கட்டுரைஇன்றைய எழுத்தில் அடிப்படைக்கேள்விகள்