சிங்காரவேலர்

இந்தியத் தொழிற்சங்க இயக்கத்தின் முன்னோடிகளில் ஒருவர் சிங்காரவேலர். அவருடைய வாழ்க்கை பல படிகள் கொண்டது. காங்கிரஸில் தொடங்கி பொதுவுடைமை கட்சி வழியாக சுயமரியாதை இயக்கம். ஏறத்தாழ முழுமையான தரவுகளுடன் மிக விரிவான பதிவு இது

சிங்காரவேலர்

முந்தைய கட்டுரைபெங்களூர் இலக்கியவிழா, மொழி -கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைபனிநிலங்களில்-6