காவியங்கள், தமிழ் விக்கி, கடிதங்கள்

ரகுவம்சம்

அன்புள்ள ஜெ,

தமிழ் விக்கியில் ரகுவம்சம் பற்றிய கட்டுரை அருமையானதாக இருந்தது. ஒரு முழுமையான அறிமுகம். காவியத்தின் அமைப்பு, மரபு, அழகு எல்லாமே வெளிப்பட்ட கட்டுரை. இத்தகைய கட்டுரை கல்வித்துறைக்குக் கூட மிகவும் உதவியானவை. மற்ற காவியங்கள் பற்றியும் இப்படிப்பட்ட விரிவான கட்டுரைகள் தேவை.

கி. நிலா

*

அன்புள்ள ஜெ

தமிழ் விக்கியின் கட்டுரைகளை வாசிக்கிறேன். கட்டுரைகளில் இருக்கும் தகவல்செறிவும், கூடவே கட்டுரைகள் அமைந்திருக்கும் கச்சிதமான அமைப்பும் மிகமிக ஆச்சரியமூட்டுபவை. ஒரு கலைக்களஞ்சியக் கட்டுரை எப்படி இருக்கவேண்டும் என்பதே இப்போதுதான் தெரிகிறது.

அருண்குமார்

கலேவலா தமிழ் விக்கி
உதயணன் தமிழ் விக்கி  
உலகுடையபெருமாள் கதை 
முந்தைய கட்டுரைநீ தொட்டால்…
அடுத்த கட்டுரைஇந்திரா சௌந்தரராஜன்