ரா.கணபதி

 

ரா கணபதி தமிழ் ஆன்மிக இலக்கியத்தில் பரவலாக அறியப்படும் பெயர். தமிழ் வார இதழ்களில் தொடர்களாக வெளிவருவனவற்றில் பக்திக்கு ஓர் இடமிருந்தது. அதை நிரப்பியவர்கள் பரணீதரன், ரா.கணபதி இருவரும்தான்.

ரா.கணபதி

ரா.கணபதி
ரா.கணபதி – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைதிருக்குறள் உரையாடல்- தாமஸ் ஹிடோஷி புரூக்ஸ்மா
அடுத்த கட்டுரைபௌத்தம் புத்துயிர் கொள்ளுதல்-2