எம்.சி.ராஜா – கடிதங்கள்

எம்.சி.ராஜா

அன்புள்ள ஜெ

எம்.சி.ராஜா பற்றிய விக்கிப் பக்கம் நிறைவூட்டுவதாக இருந்தது. தனித்தனியாக வார இதழ்களில் வரும் கட்டுரைகளுக்கும் இதற்கும் வேறுபாடுகளுண்டு. கலைக்களஞ்சியக் கட்டுரை வேறுபல கட்டுரைகளுடன் இணைந்துள்ளது. ஒன்று தொட்டு ஒன்றாக வாசித்துச்சென்று ஒரு முழுமையான பார்வையையே உருவாக்கிக்க்கொள்ள முடிகிறது. திருவிக, வில்லியம் மில்லர் ஆகியோருடன் அவருக்கிருந்த உறவை காணமுடிகிறது.

சாந்தராஜ்

*

அன்புள்ள ஜெ

எம்.சி.ராஜா பற்றிய தமிழ் விக்கி பதிவு மிக விரிவானதாக இருந்தது. இதேபோல மீனாம்பாள் சிவராஜ், அயோத்திதாசர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் விரிவான பதிவுகள் தேவை. இவை நம் வரலாற்றின் பதிவுகள்

ராஜ் செல்வா

முந்தைய கட்டுரைதூசி,கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைகோ.மா.கோதண்டம்