கணேஷ் -வசந்த்

மேலைநாடுகளில் துப்பறியும் கதாபாத்திரங்கள் மெய்மனிதர்களை விட அழுத்தமான ஆளுமைகளாக, வரலாற்றில் இடம்பெறுபவர்களாக இருக்கிறார்கள். லண்டனில் பேக்கர் ஸ்ட்ரீட்டில் உள்ள ஷெர்லாக் ஹோம்ஸின் இல்லத்திற்கு நான் சென்றிருக்கிறேன். அங்கே அவர் இருப்பதாகவே உணரமுடியும்.

தமிழில் வடுவூர் துரைசாமி ஐயங்காரின் திகம்பர சாமியார் முதல் ஏராளமான துப்பறியும் கதாபாத்திரங்கள் வந்திருந்தாலும் முதன்மையான ஆளுமைகள் கணேஷ் வசந்த் இருவருமே. துல்லியமாக வகுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரங்கள் அவை

கணேஷ் வசந்த்

கணேஷ் வசந்த்
கணேஷ் வசந்த் – தமிழ் விக்கி
முந்தைய கட்டுரைஇந்துமதம் என ஒன்று உண்டா, கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைஇரண்டு நாட்கள்