‘ரிவியூஸ்!!!’

எல்லாமே ’சூப்பர் பாஸிட்டிவ்’ பாராட்டுக்கள். அதிலும் வடக்கிலிருந்து இதுவரை நான் கேள்வியே பட்டிருக்காத இளைய தலைமுறையினரிடமிருந்து வந்துகொண்டிருக்கும் சொற்கள் திகைக்கச் செய்கின்றன. காலம்.சூழல், பேசுபொருள் எல்லாமே அயலாக இருந்தாலும் உண்மையான படைப்பூக்கமும், கலையும் எங்கும் சென்று சேரும் என்பதை மீண்டும் எனக்கே நிரூபித்துக்கொள்கிறேன். தொடர்ச்சியாக வெவ்வேறு ஊர்களில் இருந்து அழைப்புகள். உணர்ச்சிப்பரவசம் கொண்ட உரையாடல்கள். கலை உருவாக்கும் மனிதர்கள் மெய்மனிதர்களை விடக் கூர்மைகொண்டவர்கள். மெய்மனிதர்களை கலையாக்கும்போது அந்த மாமனிதர்களே பெரிதாகிவிடுகிறார்கள்.

Review: Stories of the True by Jeyamohan

‘Stories of the True’: This collection of Jeyamohan’s stories in translation is rooted in real life

Stories of the True review: Jeyamohan now moves us in English

A Search for Moorings

Over 300 books, 2 rebirths later, iconic Tamil author Jeyamohan says translations are strange


Speaking to the truth: reviews of Jeyamohan’s ‘Stories of the True’

 

 


Buy Stories of the True : Translated from the Tamil by Priyamvada


And PS1

முந்தைய கட்டுரைஉளத்திட்பம் என்பது…
அடுத்த கட்டுரைமொழி, ஒரு போட்டி