கனவுகள் குவியும் களம்

Pauline Fan

மலேசியாவில் ஓர் அனைத்துலக விழாவில் தமிழ் இலக்கியத்திற்கான பெரும் வெளி வழங்கப்பட்டிருப்பது இதுவே முதன்முறை என நினைக்கிறேன். இந்த விழாவுக்கு மலேசியத் தமிழ் வாசகர்களிடமிருந்தும் எழுத்தாளர்களிடமிருந்தும் கிடைக்கும் ஆதரவே தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த வருடங்களில் வாய்ப்புகள் கிடைக்க பாதை வகுக்கும்.

கனவுகள் குவியும் களம்

முந்தைய கட்டுரைசாரு, கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைமண்டிகர்