போருக்குப் பின் – பெண் புலிகள் நிலை என்ன?-கருணாகரன்

இதைப் புரிந்துகொண்டு இவர்களுக்குரிய வாழ்க்கையை அளிப்பதற்கு, இவர்களுக்கான அங்கீகாரத்தை வழங்குவதற்கு, இவர்களும் மகிழ்ந்திருப்பதற்கு, மிஞ்சிய காலத்தை இவர்கள் இயல்பாக மற்றவர்களோடு கலந்து கொண்டாடுவதற்கு நம்மிடத்திலே ஏதாவது வழி உண்டா?

போருக்குப் பின் – பெண் புலிகள் நிலை என்ன? – கருணாகரன்

முந்தைய கட்டுரைமைத்ரி,அஜிதன் – கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைகோவை சொல்முகம் கூடுகை 24