வண்டிமலைச்சி

வண்டிமலைச்சி அம்மன் தெற்குத்தமிழ்நாட்டில் பரவலாகக் காணக்கிடைக்கும் தெய்வம். படுத்திருக்கும் கோலம் கொண்டது. ஆனால் ஆகம முறைப்படி பெருமாள் தவிர வேறு தெய்வங்கள் படுத்திருக்கலாகாது. அண்மைக்காலத்தில் வண்டிமலைச்சி பெருந்தெய்வ வழிபாட்டுமுறைக்குள் வந்தபோது படுத்திருப்பதற்கும் அமர்ந்திருப்பதற்கும் நடுவிலுள்ள சாய்மானநிலையில் நிறுவப்பட்டது. பெயர் சுட்டுவதுபோல இத்தெய்வம் வண்டிகளில் செல்வபர்களுக்குக் காவல்தெய்வமாக வணங்கப்பட்டிருந்தது. விஷ்ணுபுரம் நாவலில் இதற்கிணையான ஒரு தெய்வம் வரும்

வண்டிமலைச்சி

முந்தைய கட்டுரைசாரு, கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஅர்ஜுனனும் கர்ணனும்