குறள், தொகுப்பு

அன்புள்ள ஜெ,
இன்று வெளியாகிய கீதை தொகுப்பு கடிதத்தை வாசித்தேன். அதில் திருக்குறளுக்கு செய்யலாம் என்று கூறியிருந்தீர்கள்.
என்னுடைய bookmarks இல் உள்ள உங்களது அனைத்து திருக்குறள் பற்றிய கட்டுரைகளும், திருக்குறள் பற்றி குறிப்பிடும் சில கட்டுரைகள் கீழே உள்ளன. திரு[அண்ணாமலை)விற்கு பகிரலாம்.
இந்திய சிந்தனை மரபில் குறள்
இந்திய சிந்தனை மரபில் கீதை (இந்திய சிந்தனை மரபில் குறள் – 1)
துறவு
நீர்க்கூடல்நகர் – 5 (வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் என்கிறார் வள்ளுவர்)
மெய்யுணர்தல்
விருந்தோம்பல்
ழுக்கம்
மணம்
செயல் / புகழ்
ன்புடன்
ராஜேஷ்
முந்தைய கட்டுரைஇயற்கை, ஒரு கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைரகுவம்சம்