ஈ.வெ.ராவும் மலாயாவும்

சிங்கப்பூர் இலக்கியம் பற்றி எழுதும்போது ஒன்றை கவனித்துப் பதிவுசெய்திருந்தேன். மலாயா – சிங்கப்பூர்ச் சூழலில் திராவிட இயக்கம் இலக்கிய உருவாக்கத்தில் மிக ஆழமான பங்களிப்பை ஆற்றியிருக்கிறது – குறிப்பாக ஈ.வெ.ராமசாமிப் பெரியாரின் தொடர்பு. தமிழகத்தில் ஏற்கனவே நவீன இலக்கியமும் முற்போக்கு இலக்கியமும் உருவாகியிருந்த சூழலில் திராவிட இயக்கத்தின் இலக்கியப் பங்களிப்பு பெரியதல்ல. மலாயாவில் அது ஒரு தொடக்கமாக அமைந்திருக்கிறது

ஈ.வெ.ராமசாமிப் பெரியாரின் மலாய வருகை

முந்தைய கட்டுரைஎழுத்தாளனின் பிம்பம், கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைதமிழ் விக்கி- தூரன் விருதுவிழா – கடிதம்