கோவை புத்தகக் கண்காட்சியில் இன்னும் ஒரு நாள் இருப்பேன்…

கோவை புத்தகக் கண்காட்சியில் 255 எண் கொண்ட அரங்கு விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம். 25 ஜூலை 2022 , இன்றும்  மாலை 5 முதல் 7 மணி வரை விஷ்ணுபுரம் அரங்கில் இருப்பேன். இன்று ஊர் திரும்புகிறேன்

விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம்


விஷ்ணுபுரம் பதிப்பக நூல்கள், கோவை புத்தகக் கண்காட்சியில்

முந்தைய கட்டுரைபுதிய ஆலயங்கள்
அடுத்த கட்டுரைமைத்ரி- கடிதங்கள்