காந்தியும் அறமும்

நல்ல கட்டுரை.  காந்தியின் சத்தியம், அகிம்சை ஆகிய கருத்தாக்கங்கள்  தட்டையானவை அல்ல,  பரந்த பொருள் கொண்டவை என்பதை எளிதாக, தெளிவாக விளக்கியிருக்கிறார்.

அரவிந்தனுடன் இணைந்து Breaking india புத்தகத்தை எழுதிய அதே ராஜீவ் மல்ஹோத்ரா தான்.

http://www.huffingtonpost.com/rajiv-malhotra/gandhi-dharma_b_859517.html

முந்தைய கட்டுரைஈழம் இரு கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஇரு பூதங்கள்