மீரா – மறக்கக்கூடாத ஒரு பெயர்

போகிற போக்கிலான ஒரு குறிப்பாக அல்லாமல் அதிகாரபூர்வமான ஓர் ஆவணப்பதிவாகவே வரலாற்றில் எஞ்சவேண்டியவர் மீரா. அவருடைய பணிகள் அத்தகைய அர்ப்பணிப்பு கொண்டவை. அவர்களைப் போன்றவர்களை அடையாளம் காண்பதன் வழியாகவே நாம் நம்மை வகுத்துக் கொள்கிறோம். நமக்கு அடையாளமும் இலக்கும் அளித்துக்கொள்கிறோம்

மீரா 

மீரா (கவிஞர்)
மீரா (கவிஞர்) – தமிழ் விக்கி

 

முந்தைய கட்டுரை பதேர் பாஞ்சாலி வாசிப்பு.
அடுத்த கட்டுரைபொன்னியின் செல்வன் விழா உரை