மீ.ப.சோமு- சங்கீதமும் சித்தரியலும்

மீ. ப. சோமு ராஜாஜி, டி.கெ.சிதம்பரநாத முதலியார், கல்கி குழுவைச் சேர்ந்த படைப்பாளி. இன்று அவரை எவரும் பெரிதாக நினைவுகூர்வதில்லை. ஆனால் அன்றைய கல்கி கோஷ்டியினரில் பெரும்பாலானவரைப் போல தமிழிசை, தமிழ்ச் சிற்பவியல் ஆகியவற்றில் ஈடுபாடும் பயிற்சியும் கொண்டவராக இருந்திருக்கிறார்.

நான் அறிந்திராத இரு செய்திகள் அவர் தமிழ்ச் சித்தரியலில் ஒரு பெரும் நிபுணர் என்பதும், பலருக்கு சைவ தீக்கை கொடுத்தவர் என்பதும்

மீ.ப.சோமு
மீ.ப.சோமு

மீ.ப.சோமு

முந்தைய கட்டுரைமைத்ரி
அடுத்த கட்டுரைபொன்னியின் செல்வன் பற்றி…