மறைமலையடிகள், ஒரு தொடக்கம்

மறைமலை அடிகள் போன்ற ஆளுமைகளின் தீயூழ் அவர்கள் பாடநூல்களில் இடம்பெறுவதுதான். மொத்தச் சிந்தனை உலகமே பாடநூல் பாடநூலுக்கு அப்பால் என இரண்டாகப் பிரிந்துவிடுகிறது. பாடநூல் மிக எளிமையான ஒரு சித்திரத்தை அளிக்கிறது. அதையொட்டி நாம் அந்த ஆளுமையை வரையறை செய்துகொள்கிறோம். மேலே வாசிப்பதே இல்லை.

மறைமலையடிகள் மிகக்கூர்ந்து வாசிக்கவேண்டிய ஆளுமை. இன்று தமிழக அரசியலில் அழுத்தமாக வேரூன்றியிருக்கும் தமிழியம் என்னும் இயக்கத்தின் தொடக்கப்புள்ளிகளில் ஒருவர். அவரை அறியாமல் இன்றைய அரசியலை, பண்பாட்டுச் செயல்பாடுகளை புரிந்துகொள்ள முடியாது. அவருடைய எல்லா பக்கங்களையும் சுருக்கமாகச் சொல்லும் பதிவு இது.

மறைமலையடிகள்
மறைமலையடிகள்

மறைமலையடிகள்

முந்தைய கட்டுரைதமிழ் விக்கி, அதிகாரம்
அடுத்த கட்டுரைமாயை