கவிதை விதைத்தல்- பாலாஜி ராஜு

ஆனந்த்குமார் எனும் கவிஞன் ஒரு தந்தையாக, மகனாக, கணவனாக, சினேகம் மிக்க அண்டை வீட்டுக்காரராகப் பல கவிதைகளில் வெளிப்படுவதைக் காணலாம், அவை நம்முடைய கற்பனைகயைத் தீண்டி பலபடிகள் எழுந்துவிடும் கவித்துவம் அடர்ந்த கவிதைகளுமாகின்றன.

கவிதை விதைத்தல்- பாலாஜி ராஜு

முந்தைய கட்டுரைஃப்ளாரென்ஸ் ஸ்வெயின்ஸன்
அடுத்த கட்டுரைஅடிப்படைகளில் அலைதல்-பதில்