அத்தனை மேலே அத்தனை கீழே

’’நான் மன நலம் பாதிக்கப்படுமளவு நோயுற்றேன். என்னால் சரியாக மூச்சுவிட முடியாத அளவு என் நெஞ்சில் எடை ஏறியிருந்தது. தேவதைக் கதைகளை நம்பும் குழந்தைபோல அன்பு சாஸ்வதமானது என்று நினைக்கிறோம். அதன்மீது அடி விழும்போது எல்லாம் விளங்கிவிடுகிறது. ஆண்கள் உணர்ச்சியால் வீழ்வதில்லை. அவர்கள் பிடித்து நிற்கிறார்கள். பெண்கள் உணர்ச்சியால் அடித்துசெல்லப் படுகிறார்கள்” என்று எழுதினார் பேட்டி.

எரிக் க்ளாப்டன்: அத்தனை மேலே அத்தனை கீழே- அருண்மொழி நங்கை

முந்தைய கட்டுரைபுனைவுலகில் ஜெயமோகன் – ஒரு நூல்
அடுத்த கட்டுரைகாஞ்சிப்பட்டின் ஒளி