விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம் எவருடையது?

விஷ்ணுபுரம் பதிப்பக அலுவலகம் கோவை

அன்புள்ள ஜெ

பொதுவான ஒரு கேள்வி. இக்கேள்வி ஏன் முக்கியம் என்றால் இதுவரை உங்கள் நூல்களை வாங்கும்போதெல்லாம் அந்த நிதியில் ஒரு பகுதியேனும் உங்களுக்கு வந்துசேர்கிறதா என்ற சந்தேகம் எனக்கிருந்தது. உங்கள் பதிப்பாளர்களில் இருந்து பெரும்பாலும் ராயல்டி என எதுவும் வருவதில்லை என நீங்கள் சொன்ன நினைவு. விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம் உங்கள் சொந்த நிறுவனமா? ஏற்கனவே சொல்புதிது என ஒரு பதிப்பகம் தொடங்கியது. அது இப்போது நடைபெறுகிறதா?

செல்வன் ஆறுமுகம்

அன்புள்ள செல்வன்,

சொல்புதிது பதிப்பகம் என் நண்பர் கடலூர் சீனுவுக்காக நான் நிதியுதவி செய்து தொடங்கியது. அவரால் அதை நடத்த முடியவில்லை. அவருடைய உளநிலைக்கு அது சரிவரவில்லை.

விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம் என் நண்பர்கள் மூவர் நடத்துவது. அதில் என் மகன் மகள் பங்குதாரர்கள். ஆகவே அது என் பதிப்பகமும்கூட. அது வெற்றிகரமாக நிகழவேண்டுமென்பது எனக்கு இரு வகைகளில் முக்கியமானது. அது என் குழந்தைகளின் உடைமை. அதைவிட இன்னும் பல ஆண்டுகளுக்கு, அச்சுமுறை வழக்கில் இருக்கும் காலம்வரை, என் நூல்கள் அனைத்தும் அச்சில் கிடைப்பதற்கு இப்படி ஓர் தனி அமைப்பு இருப்பது இன்றியமையாதது.

இப்பதிப்பகத்திற்குச் செய்யும் உதவி எனக்குச் செய்வதுதான்.

ஜெ

தொடர்புக்கு

விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம்

v[email protected]

https://www.vishnupurampublications.com/

முந்தைய கட்டுரைஇரு கடிதங்கள் – அருண்மொழிநங்கை
அடுத்த கட்டுரைஅயோத்திதாசரியம் ,ஒரு கடிதம்