இங்கே யார் நாம்?

ஆராவிடே நாம்? மலையாளத்தில் எடுக்கப்பட்ட அழகான பாடல்காட்சிகளில் ஒன்று. இந்த பாடலில் மனித முகமே இல்லை. ஒரு குறும்படத்தின் ஒரு பாடல். அதுவே ஒரு சிறு குறும்படம்

இரண்டு உயிர்கள். ஒன்றையொன்று அறிந்து உலகை அறிந்து அவை ஓர் இடத்தை உரிமைகொண்டாடுகின்றன

Pawssible என்ற குறும்படத்தில் இருந்து ஒரு பாடல்

முந்தைய கட்டுரைவெள்ளையானை – இர.மௌலிதரன்
அடுத்த கட்டுரைபுளியமரம் இருந்த ஊர்