கதீட்ரல்- எனும் ஆடல் சபை

இப்படி குறியீட்டு ரீதியான பொருள் நாம் அனைவருக்கும் எதோ ஒன்று தேவையாகிறது அது நம்மை கனவிலிருந்தும் , வேதனையிலிருந்தும்  மீட்டுவந்து நிஜத்தில் அமரச்செய்கிறது.’கதீட்ரலில்’ தூயன் செய்திருக்கும் மாயமும் அதுதான்.
முந்தைய கட்டுரைகண்ணீரின் இனிமை-அருண்மொழி நங்கை
அடுத்த கட்டுரைஒலிபரப்பல்- சில நெறிகள்