விஷ்ணுபுரம் நிகழ்வு, முதற்பதிவு

விஷ்ணுபுரம் விருது 2021 .கோவையில் 26-12-2021 அன்று கவிஞர் விக்ரமாதித்யன் அவர்களுக்கு விஷ்ணுபுரம் விருது வழங்கப்பட்டது. செய்தி அறிவிக்கை

முந்தைய கட்டுரைA Fine Thread
அடுத்த கட்டுரைவிக்ரமாதித்யன் ஆவணப்படம், வீடும் வீதிகளும்