பெருந்தேவிக்கு இலக்கியத் தோட்ட விருது

கனடா இலக்கியத் தோட்ட விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன என்று தெரிகிறது. ரிஷான் ஷெரிபுக்கு நான் வாழ்த்து தெரிவித்தபோது ஒரு நண்பர் மின்னஞ்சலில் ஏன் பெருந்தேவிக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கவில்லை என்று கேட்டார். அதன் பின்னரே விருது அறிவிக்கப்பட்ட செய்தி எனக்கு தெரியவந்தது. விருது பெறுபவர்களில் பெருந்தேவி தவிர எவரைப்பற்றியும் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை.

கவிஞர் பெருந்தேவிக்கு வாழ்த்துக்கள். நவீனக் கவிதையின் மொழியமைப்பையும் பார்வையையும் பிறிதொரு திசைக்கு கொண்டுசெல்பவை அவருடைய கவிதைகள். இலக்கியக் கோட்பாட்டு அறிமுகக் கட்டுரைகளிலும் புதிய திசைகளை திறந்தவர்.

 

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர் 9 – பெருந்தேவி

ஜெயகாந்தன் பற்றி பெருந்தேவி

ஆண்டாளை நாம் எப்படி அணுகுவது- பெருந்தேவி

பெருந்தேவி,போகன்,பால்நிலைச் சீண்டலின் நகைச்சுவை

 

முந்தைய கட்டுரைசீரோ டிகிரி விருது -ஐந்து நாவல்கள்
அடுத்த கட்டுரைஇருளர்களுக்காக…