விஷ்ணுபுரம் விருது உரைகள் 2017

முந்தைய கட்டுரைசுரேஷ் பிரதிப்பில் ஒளிர் நிழல் நாவல்
அடுத்த கட்டுரைவிருது விழா – இருகடிதங்கள்