விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்கள்,2021

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்-1, கோகுல் பிரசாத்

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்-2, காளிப்பிரசாத்

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்-3, எம்.கோபாலகிருஷ்ணன்

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்-4, பா.திருச்செந்தாழை

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்-5, சுஷீல்குமார்

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர்-6, செந்தில் ஜெகன்னாதன்

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர் -7, ஜா தீபா

விஷ்ணுபுரம் விருந்தினர் – 8, சோ.தர்மன்

 

விஷ்ணுபுரம் விழா விருந்தினர்கள் 2019

முந்தைய கட்டுரைசந்திக்காதவர்கள்,சந்தித்தவர்கள்…
அடுத்த கட்டுரைஆரோக்கிய நிகேதனம் – கடிதம்