இந்திரா பார்த்தசாரதி- காளிப்பிரசாத் உரை

வாசிப்போம் தமிழ் இலக்கியம் வளர்ப்போம் குழுமம் நிகழ்த்திய  வழங்கும் “இந்திரா பார்த்தசாரதி” சிறப்புரை. உரையாற்றுபவர் எழுத்தாளர் காளிப்ரஸாத். ஆள்தலும் அளத்தலும் சிறுகதைத் தொகுதி வழியாக அறியப்பட்டவர்.

ஆள்தலும் அளத்தலும்- காளிப்பிரசாத்

ஆள்தலும் அளத்தலும்: செல்லும் தூரத்தை சுட்டும் சாதனை– அருணாச்சலம் மகாராஜன்

 

முந்தைய கட்டுரைகேளாச்சங்கீதம் கடிதங்கள் -10
அடுத்த கட்டுரைஜே.ஜே.சிலகுறிப்புகள்- ஒரு விமர்சனம்