காந்தி டுடே, புதிய முகவரியில்

நண்பர் சுனில்கிருஷ்ணன் தொடங்கிய இணைய இதழ் காந்தி டுடே. அது பலருடைய கூட்டு உழைப்பால் தமிழில் காந்தியைப் பற்றி அறிவதற்குரிய முதன்மையான இணையப்பக்கமாக இன்று ஆகியிருக்கிறது. நடுவே சில தொழில்நுட்பச் சிக்கல்களால் அது நின்றுவிட்டிருந்தது. இப்போது புதிய முகவரியிலிருந்து வெளிவரத் தொடங்கியிருக்கிறது. காந்தியைப் பற்றி பல கோணங்களிலான ஆழமான பார்வைகளுக்காக இதை வாசிக்கலாம்

காந்தி டுடே 

முந்தைய கட்டுரைமௌனகுரு உரையாடல்
அடுத்த கட்டுரைஆலயம், கடிதம்