வெண்முரசு, உரையாடல்

வாசகர் முத்துக்குமார் வெண்முரசு நாவல்களைப் பற்றிய அவருடைய எண்ணங்களை காணொளிக் காட்சியாக வெளியிட்டிருக்கிறார். உரையாடலுக்கான பல புள்ளிகளை தொட்டுச்செல்லும் பேச்சு

முந்தைய கட்டுரைஒரு முகம், ஒரு குரல்.
அடுத்த கட்டுரைபுலரியில் மறைந்த மஞ்சள் கடல்-தெய்வீகன்