கோட்டை

இந்த எல்லை நாடு, வீடு, தனிமனிதன் என்று இடத்துக்கிடம் வரையறுக்கப் படும் தோறும் மானுடம் தன் கர்மங்களை மேலும் மேலும் பெருக்கிக் கொண்டும், நுண்மையாக்கிக் கொண்டும், விரிவாக்கிக் கொண்டும் செல்கிறது.

கோட்டை

முந்தைய கட்டுரைஇந்துமதமும் ஆசாரவாதமும்
அடுத்த கட்டுரைரா.செந்தில்குமார், ஒரு தொடக்கம்