செவ்வியலின் இயல்பு

அவரைச் சுற்றி எத்தனை மனிதர்கள் இருந்தாலும் அவர் தன் தலையை சாய்த்து வாழ ஒரு மனிதன் இல்லை, எல்லோருடைய பாரத்தையும் தன் தோளில் சுமப்பவராகவே அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்.

செவ்வியலின் இயல்பு

முந்தைய கட்டுரைதன்னை வரையறை செய்தல்
அடுத்த கட்டுரைமனுதர்ம சாஸ்திரம் – அயோத்திதாசரும் பெரியாரும்