இந்திரஜித் எனும் மாயக்காரன்.-உமையாழ்

விஷ்ணுபுரம் விருது 2020 சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்துக்கு
சுரேஷ்குமார இந்திரஜித் மின்நூல்கள்

‘சந்திப்பு’ எனும் சிறுகதையை சுரேஷ்குமார இந்திரஜித் 1991யில் எழுதுகிறார். சமூரியா எனும் ஒரு நாட்டில் ராணுவத்திற்கும், கொரில்லா போராளிகளுக்கும் இடையில் நடந்த சண்டையை பின்னனியாக கொண்டதாக கதை விரிகிறது. அந்தக் கதையில், சமூரியா என்றும், ஜம்பூரோ என்றும் புதிது புதிதாக நாடுகளையும், அவற்றிக்கு மாநிலங்களையும், மொழிகளையும் உருவாக்க முயன்றிருப்பார். இந்த நாடுகளின் பெயர்களை வைத்துக்கொண்டே நான்கைந்து கதைகள் எழுதி இருக்கிறார்.

இந்திரஜித் எனும் மாயக்காரன்.

எழுத்தின் புதிர் – கா.சிவா
சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்- முத்துக்குமார்
கடல், வண்ணத்துப்பூச்சி, சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்- காளிப்பிரசாத்
விஷ்ணுபுரம்விருது,சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்- கடிதங்கள் -10
விஷ்ணுபுரம்விருது,சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்- கடிதங்கள் -9
விஷ்ணுபுரம் விருது,சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்- கடிதங்கள்-8
சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்,விஷ்ணுபுரம் விருது- கடிதங்கள் 7
சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்,விஷ்ணுபுரம் விருது-கடிதங்கள்-5
சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்,விஷ்ணுபுரம் விருது-கடிதங்கள்-4
விஷ்ணுபுரம் விருது ,சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்- கடிதங்கள்-3
விஷ்ணுபுரம் விருது ,சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்- கடிதங்கள்-2
சுரேஷ்குமார இந்திரஜித்,விஷ்ணுபுரம் விருது-கடிதங்கள்

 

முந்தைய கட்டுரைபுதியவாசகரின் கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைபுலிக்காலடி