தியடோர் பாஸ்கரன் சந்திப்பு

தியடோர் பாஸ்கரன் அவர்களுடனான இணைய சந்திப்பு- உரையாடல். விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் சார்பில் 12-09-2020 அன்று ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது

முந்தைய கட்டுரைமழைப்பாடலின் குரல்கள்
அடுத்த கட்டுரைஉடையாள்- கடிதங்கள் 3