அலகில் அலகு – நதியின் நீர்க்கரங்கள்.

இத்தொகுப்பிலுள்ள 72 கவிதைகளில் அய்மபதுக்கு மேற்பட்டவை அழகுணர்வு கொண்ட சிறந்த கவிதைகள் என்பேன். இதில் இரண்டு கவிதைகள் என்னளவில் ஆகச் சிறந்தவை என்று வரையறுப்பேன். ஒன்று வெவ்வேறு காட்சிகளும் சம்வங்களும் கூராக்கி குவியவைக்கப் பட்டது. மற்றைய கவிதையில் ஒரே சம்பவம் விவரிக்கும் சுயமற்ற இருப்பு.

அலகில் அலகு – நதியின் நீர்க்கரங்கள். சுயாந்தன்

—————————————————————

குளிர்ந்த நீரின் எளிய குவளை – -வேணு தயாநிதி

விஷ்ணுபுரம் -குமரகுருபரன் விருது- 2020

வேணு வேட்ராயனுக்கு குமரகுருபரன் விருது வழங்கப்பட்டது

ஒரு துளி நீலம்– சுனில் கிருஷ்ணன்

வெண்மலர் பறவை – அலகில் அலகு கவிதைத் தொகுப்பு குறித்து

குமரகுருபரன் விருது- வேணு வேட்ராயன்- பேட்டி

வேணு வேட்ராயன்- குமரகுருபரன் விருது வழங்கும் நிகழ்வு

அலகில் அலகு மின்நூல் வாங்க

அலகில் அலகு நூல் வாங்க

வேணு வேட்ராயன் கட்டுரைகள் அரூ

முந்தைய கட்டுரைபொழுதுபோக்கின் எல்லைகள் பற்றி…
அடுத்த கட்டுரைமுதலாமன், வரம்- கடிதங்கள்