வெண்முரசு நாள் – குருபூர்ணிமா – அமர்வுகள் காணொளிகள்

 

முந்தைய கட்டுரைகுருபூர்ணிமா – வெண்முரசு நாள்
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் இருபத்தியாறு – ‘முதலாவிண்’-6