ஓலைச்சுவடி இதழ் -பேட்டி

ஓவியம் பல்லவன்

 

ஓலைச்சுவடி இதழ் வழங்கும் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் நேர்காணல் சுனில் கிருஷ்ணன் கேள்விகள்.

ஓலைச்சுவடி இதழ் வழங்கும் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் நேர்காணல் சுனில் கிருஷ்ணன் கேள்விகள்
பகுதி – 2. ஓலைச்சுவடி இதழ் வழங்கும் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் நேர்காணல் கி.ச. திலீபன் மற்றும்
பெரு.விஷ்ணுகுமார் கேள்விகள்பகுதி – 3

 

 

 

முந்தைய கட்டுரைலூப் [சிறுகதை]
அடுத்த கட்டுரைஅரூ அறிவியல் புனைகதை போட்டி முடிவுகள்