நாஞ்சில்நாடன்

இந்நூல் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவருடைய மதிப்பிற்குரிய நண்பராகிய நாஞ்சில்நாடனைப்பற்றி எழுதியிருக்கும் ஆளுமைச்சித்திரம். நாஞ்சில்நாடனை மூத்த உடன்பிறந்தவரைப்போல் நினைக்கும் ஜெயமோகன் அன்புடனும் கேலியுடனும் நுட்பமான சித்தரிப்புடனும் அவரைப்பற்றி இந்நூலில் விவரிக்கிறார். சிரித்துக்கொண்டே வாசிக்கத்தக்க இந்நூல் மெல்லமெல்ல யதார்த்த உணர்வுகொண்ட, அன்பான ஒரு மனிதரையும் கூர்மையான கவனிப்புகளும் நகைச்சுவை உணர்வும் சமூகப்பிரக்ஞையும் கொண்ட ஓர் எழுத்தாளரையும் அறிமுகம் செய்கிறது

தாடகை மலையடிவாரத்தில் ஒருவர்

மின்னூல் வாங்க

முந்தைய கட்டுரைசர்வ ஃபூதேஷு [சிறுகதை]
அடுத்த கட்டுரைமீண்டும் கங்கைக்கான போர்