ம.நவீனுக்கு கனடா இலக்கியத்தோட்டம் விருது

ம.நவீனுக்கு கனடா இலக்கியத் தோட்ட விருது

மலேசிய நவீன இலக்கியத்தின் மையவிசையாகச் செயல்படுபவரும், மலேசியச் சிறுகதையாசிரியருமான ம.நவீன் இவ்வாண்டுக்குரிய கனடா இலக்கியத்தோட்டம் விருதைப் பெறுகிறார். நவீன் ’காதல்’ என்னும் சிற்றிதழை முன்பு நடத்தியிருக்கிறார். அதன்பின் பறை என்னும் சிற்றிதழை நடத்தினார். இப்போது வல்லினம் என்னும் இணைய இதழை நடத்துகிறார்.

நவீன் மண்டைஓடி  போயாக் ஆகிய சிறுகதைத் தொகுதிகளை வெளியிட்டிருக்கிறார் உலகத்தின் நாக்கு என்னும் இலக்கியவிமர்சனத் தொகுதியும் மீண்டுநிலைத்த நிழல்கள் என்னும் இலக்கியநேர்காணல்களின் தொகுதியும்  வெளிவந்துள்ளது

வல்லினம் மலேசியாவில் இலக்கியக் கூடுகைகள், கருத்தரங்குகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. இலக்கியப்போட்டிகளை நடத்துகிறது. மலேசியாவில் நிகழும் நவீன இலக்கியச் செயல்பாடுகளின் முதன்மைஆற்றலாக திரண்டுள்ளது. . ம.நவீனுக்கு வாழ்த்துக்கள்

ம.நவீன் படைப்புக்கள் வல்லினம் 
ம நவீன் சிறுகதைகள் 
ம நவீன் செல்லியல்
ம.நவீன் பதாகை
=========================================
போயாக் சிறுகதைத் தொகுதி வாங்க
================================
கட்டுரைகள்
காற்றுசெல்லும் பாதை.
இலக்கிய விவாதம் -நவீன்
விஷ்ணுபுரம் விருது- ம நவீன்
சம்ஸ்காரா- நவீன்
சிங்கப்பூர் இலக்கியம் பற்றி…நவீன்
தேவதச்சன் கவிதை- ம.நவீன்
பெண்ணெழுத்து -நவீன்
புயலிலே ஒரு தோணி – நவீன் விமர்சனம்
நவீன் – ஒரு கடிதம்
ஆழிசூழ் உலகு- நவீன்
சடக்கு – ஒரு மகத்தான முயற்சி
விமர்சனமும் வரலாறும் உரை
கொலாலம்பூர்
முந்தைய கட்டுரைவாசிப்புச் சவால் – கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைசோனம் வாங்ச்சுக் – காந்தியத் தொழில்நுட்பர் – பாலா