எம்.கோபாலகிருஷ்ணன் படைப்புகள்- கருத்தரங்கு

எம் கோபாலகிருஷ்ணன் படைப்புக்கள் குறித்த ஒருநாள் கருத்தரங்கு. ஏப்ரல் 20, 2019  கோவை இந்துஸ்தான் கலைக்கல்லூரி அரங்கு